پیام مدیر اول چت :
دنیا ، به شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت ؛ پس شایسته ی آرزوهایت باش.

جهت ورود به نارنج چت کلیک کنید

نام شما :

جنسيت

 قوانین چت روم:
1- هرگونه بحث سیاسی، توهین به ادیان، توهین به مقدسات، آشفته کردن افکار عمومی، تبلیغ علیه منافع کشوری کاملا ممنوع میباشد
2- ادمین ها نظارت کامل بر روی این روم دارند و کاربران موظف هستند به ادمین ها احترام بگذارند
3- ارسال تبلیغات از سایت ها و وبلاگ های دیگر به هر عنوان کاملا ممنوع میباشد
4- هرگونه بحث در مورد مسائل جنسی و خلاف شرع اسلامی کاملا ممنوع میباشد
5- ارسال مداوم شکلک ها و پیام ها باعث کندی روم می شود و کاملا ممنوع میباشد

نارنج چت

شلوغ چت

نارنج چت

چت فارسي

چت فارسي

چت روم شلوغ

چت نارنج,عسل چت

چت فارسي
ققنوس چت
چت عسل نارنج نارنج چت ,ققنوس چت ,چت روم شلوغ چت,نارنج چتچت روم,نارنج چت,چت روم شلوغ

نارنج چت ,چت روم ,چت روم نارنج چت ,چت فارسي شلوغ ,چت ,چت روم ,چتروم ,چت فارسي ,چت روم فارسي ,نارنج چت ,شلوغ چت,نارنج چت

چت چتققنوس چتچت ,چت روم ,چت روم فارسي ققنوس ,چت روم فارسي ,چت روم ققنوس ,چت ققنوس ,چت فارسي ققنوسچت ,چت روم ,چت روم فارسي ,چت فارسي

چت رومنارنج چتچت چتچت رومچترومچت فارسيچت روم فارسيچت رومنارنج چتچت چتچت رومچترومچت فارسيچت روم فارسيچت رومنارنج چتچت چتچت رومچترومچت فارسيچت روم فارسي